Transportindustriförbundet önskar klargörande definition av "skyndsamt"

2015.01.25

Transportindustriförbundet har i en formell inlaga till Transportstyrelsen begärt att Transportstyrelsen klargör hur "skyndsamt" samt "omedelbart" ...

Förtydligande om frakthandlingars medföljande vid vägtransport

2015.01.25

Transportindustriförbundet önskar på förekommen anledning förtydliga att det inte finns något krav i gällande EU-rätt på att frakthandlingar måste ...

Förtydligande om tidsrymden ett utländsk åkeri kan utföra transporter i Sverige

2015.01.25

Transportindustriförbundet har uppmärksammats på att utländska transportföretag förhindras från att lagligen utföra transportuppdrag i Sverige und ...

Förtydligande om tidsrymden en utländsk chaufför kan utföra transporter i Sverige

2015.01.23

Efter att Transportindustriförbundet uppmärksammats på att utländska chaufförer hindras från att utföra transporttjänster i Sverige efter sju daga ...

Inbjudan 18 februari

2015.01.23

Den 18-19 februari går Sjölog av stapeln och många rederirepresentanter kommer då att befinna sig i Göteborg.

Förtydligande om begreppet 'internationell transport'

2015.01.20

Transportindustriförbundet önskar att förtydliga definitionen av begreppet 'internationell' transport vid godstransporter på väg. Enligt tillämpli ...