Stora TransportDagen

2012.04.20

Stora TransportDagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisatio ...

Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafik

2015.03.23

Låt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta oc ...

Transportpolitiskt omtag i Bryssel

2015.03.23

EU-kommissionen lade 2011 fram sin Vitbok om den europeiska transportpolitiken. Den nya kommissionen kommer det närmaste året att göra en översyn ...

Flyget riskerar att försvinna från Sverige

2015.03.19

Svenska FlygBranschen och Föreningen Svenskt Flyg skriver den 19/3 på SvD Brännpunkt om flygbranschens utmaningar. Pilotstrejken mot Norwegian kun ...

Stora TransportDagen 2015

2015.03.17

Den 15 april äger Stora TransportDagen rum i Stockholm på 7A, Odenplan 65. Infrastrukturminister Anna Johansson inleder dagen och årets tema är fr ...

Yrkesprov för lackerare ska höja kvalitén

2015.03.16

För att höja utbildningens kvalitet och status arrangeras för första gången ett yrkesprov för fordonslackerare. Arrangörer är LYN (Lackerarnas Yrk ...

Ett hot mot den svenska modellen

2015.03.13

Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, skriver på SvD Brännpunkt (13/3) om hur man i Stockholm och Malmö är på väg att införa ett system m ...