Transportindustriförbundet debatterade på Elmia lastbilsmässa i jönköping 21-23 augusti

2014.08.25

Transportindustriförbundets jurist Tommy Pilarp deltog nyligen i tre st. debatter om vägtransporternas förutsättningar på Elmia lastbilsmässa i Jö ...

Stabilt läge i transportnäringen

2014.08.21

Den återhämtning som inleddes under slutet av 2013 framträder nu allt tydligare. Även om utvecklingen är splittrad, väntas världsekonomin som helh ...

Infrastrukturskulden – ett Gotlandsperspektiv

2014.08.21

I samband med TransportGruppens aktiviteter under Almedalsveckan lyfte vi frågan om uteblivna infrastruktursatsningar, vilket resulterade i en art ...

Nästan hälften av åkerierna har rekryterat

2014.08.21

Bra praktik ökar anställningsmöjligheterna.

TransportGruppen i Almedalen 2014

2014.08.21

Även i år arrangerade TransportGruppen tre välbesökta seminarier med aktuella teman under Almedalsveckan. Därtill ordnade flera av våra branschför ...

Morgondagens fordon finns redan idag!

2014.08.19

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Vi kan göra det med ...