Allt om svensk bussbransch! Statistikrapport 2015

2015.05.27

Bussarna blir alltmer energieffektiva och släpper ut allt mindre växthusgaser. Det framgår i den statistikrapport som Sveriges Bussföretag publice ...

Välkommet besked från Transportstyrelsen om YKB-utbildning

2015.05.21

TransportGruppen ser positivt på Transportstyrelsens nya tolkning av regelverket kopplat till fortbildningskravet förknippat med YKB-utbildningen.

Debatt: Mer kollektivtrafik för pengarna

2015.05.21

Rätt avtal, optimal trafikmix, en infrastruktur byggd för kollektivtrafik och energieffektiva lösningar för våra fordon ger oss utrymme att minska ...

Välkommet uppdrag men gärna längre ekipage

2015.05.19

Regeringen har lämnat i uppdrag åt Trafikverket att se över möjligheten till 74-tons lastbilar på delar av det svenska vägnätet.

Dom mot huvudskyddsombud i uppmärksammat fall

2015.05.18

Arbetsdomstolen lät i ett uppmärksammat fall den 13 maj meddela dom (29/15) mot ett huvudskyddsombud.

Vi välkomnar en viktig diskussion

2015.05.18

Transportinfrastrukturen är en förutsättning för Sveriges tillväxt och välfärd. Det är därför en viktig diskussion som för närvarande förs om hur ...