Stabilt läge i transportnäringen

2014.08.21

Den återhämtning som inleddes under slutet av 2013 framträder nu allt tydligare. Även om utvecklingen är splittrad, väntas världsekonomin som helh ...

Infrastrukturskulden – ett Gotlandsperspektiv

2014.08.21

I samband med TransportGruppens aktiviteter under Almedalsveckan lyfte vi frågan om uteblivna infrastruktursatsningar, vilket resulterade i en art ...

Nästan hälften av åkerierna har rekryterat

2014.08.21

Bra praktik ökar anställningsmöjligheterna.

TransportGruppen i Almedalen 2014

2014.08.21

Även i år arrangerade TransportGruppen tre välbesökta seminarier med aktuella teman under Almedalsveckan. Därtill ordnade flera av våra branschför ...

Morgondagens fordon finns redan idag!

2014.08.19

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Vi kan göra det med ...

Transportindustriförbundet uppdaterar om Tyska lägre vägskatter

2014.08.18

Transportindustriförbundet uppdaterar här sin information om de kommande lägre tyska vägskatterna vilka skall gälla per den 2015-01-01. Samtidi ...