Välkommet besked från Transportstyrelsen om YKB-utbildning

2015.05.21

TransportGruppen ser positivt på Transportstyrelsens nya tolkning av regelverket kopplat till fortbildningskravet förknippat med YKB-utbildningen.

Debatt: Mer kollektivtrafik för pengarna

2015.05.21

Rätt avtal, optimal trafikmix, en infrastruktur byggd för kollektivtrafik och energieffektiva lösningar för våra fordon ger oss utrymme att minska ...

Välkommet uppdrag men gärna längre ekipage

2015.05.19

Regeringen har lämnat i uppdrag åt Trafikverket att se över möjligheten till 74-tons lastbilar på delar av det svenska vägnätet.

Vi välkomnar en viktig diskussion

2015.05.18

Transportinfrastrukturen är en förutsättning för Sveriges tillväxt och välfärd. Det är därför en viktig diskussion som för närvarande förs om hur ...

"Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet"

2015.05.13

Sveriges Bussföretag har låtit ta fram rapporten "Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet," om konsekvenser av rätt till heltid och ...

Sveriges Bussföretag träffar civilministern

2015.05.12

Den 12 maj träffade Sveriges Bussföretag civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera frågan om personalövertagande vid upphandling av kollek ...