Morgondagens fordon finns redan idag!

2014.08.19

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Vi kan göra det med ...

Transportindustriförbundet uppdaterar om Tyska lägre vägskatter

2014.08.18

Transportindustriförbundet uppdaterar här sin information om de kommande lägre tyska vägskatterna vilka skall gälla per den 2015-01-01. Samtidi ...

Transportindustriförbundet informerar om senaste nytt vad gäller Tyska vägskatter

2014.08.18

Enligt tidningsuppgifter i Tysk och Dansk press sänks de Tyska vägskatterna per den 1 januari 2015. Anledningen lär vara att den tidigare annonser ...

Transportindustriförbundets svar till EU-kommissionen ang. revideringsbehov av Kombidirektivet

2014.08.17

EU-kommissionen inledde i maj en s.k. "public consultation" om behovet av att inleda en revideringsprocess av det s.k. Kombidirektivet. Förbundet ...

Statistik: Bussbranschen går framåt

2014.08.13

De svenska bussföretagens ekonomi är klart förbättrad jämfört med tidigare år. Det framgår i årets statistikrapport om bussbranschen som Sveriges ...

Transportindustriförbundet debatterar på Elmia lastbilsmässa i jönköping 21-23 augusti

2014.08.07

Transportindustriförbundet har inbjudits att debattera vägtransportfrågor på Elmia lastbilsmässa i Jönköping 21 - 23 augusti. Det är Förbundet ...