Förtydligande om tidsrymden en utländsk chaufför kan utföra transporter i Sverige

2015.01.23

Efter att Transportindustriförbundet uppmärksammats på att utländska chaufförer hindras från att utföra transporttjänster i Sverige efter sju daga ...

Inbjudan 18 februari

2015.01.23

Den 18-19 februari går Sjölog av stapeln och många rederirepresentanter kommer då att befinna sig i Göteborg.

Förtydligande om begreppet 'internationell transport'

2015.01.20

Transportindustriförbundet önskar att förtydliga definitionen av begreppet 'internationell' transport vid godstransporter på väg. Enligt tillämpli ...

Förtydligande om sanktionsavgifter och cabotagebestämmelser

2015.01.16

Förtydlingade om Transportstyrelsens rutiner vid prövning av sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelser.

Om yrkesprogrammen i SvD

2015.01.15

I en artikel i SvD om svagt elevintresse för yrkesprogrammen, intervjuas Caj Luoma, chef för utbildning och arbetsmarknad på TransportGruppen.

Jeppsson i debatt om upphandling i kollektivtrafiken

2015.01.08

Debatt: TransportGruppens vd Peter Jeppsson gick strax före jul ut i debatt om offentlig upphandling i kollektivtrafiken i DT (Dalarnas Tidningar) ...