Transportindustriförbundet informerar om tyska planer på vägavgifter och eventuell höjning av MAUT

2014.10.24

Tysklands planer på vägavgifter har försvagats och MAUT:en kan komma att höjas år 2018. Den 18 oktober ändrade tysklands transportminister, Alexa ...

Transportindustriförbundet informerar om eventuella höjningar av dieselskatter i Frankrike samt en vignette för utländska åkare i Frankrike

2014.10.24

Efter att tidigare denna månad ha meddelat att planerna på en ”transitavgift” (allmänt benämnd ”eco tax” skjuts på framtiden, främst efter starka ...

Sammangående mellan BA och SÅ avbrutet

2014.10.21

Arbetet med att sammanföra Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Sveriges Åkeriföretag har avbrutits.

Kommentar till Regeringens förslag om vägslitageavgift

2014.10.21

Frågan om vägslitageavgift har diskuterats i transportnäringen sedan länge.

"Eco-tax" i Frankrike skjuts på framtiden

2014.10.13

Enligt vad Transportindustriförbundet erfar så lät den franska regeringen via miljöminister Sègoléne Royal den 9 oktober meddela att planerna på e ...

Norge inför elektronisk dosa för vägavgifter

2014.10.13

Från och med 1 januari 2015 införs ett nytt system för att hantera betalning av vägavgifter i Norge. Avgiften dras via en elektronisk dosa, som pl ...