Våra förbund

TransportGruppen består av åtta förbund inom transportnäringen. Förbunden arbetar med de frågor som rör respektive bransch. Tillsammans verkar vi för att påverka arbetsgivarfrågor och näringspolitik som rör transportnäringen som helhet.

Till toppen på sidan