Verksamhetsidé & Vision

TransportGruppens verksamhetsidé

”Att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utveckling mot bästa möjliga förutsättningar för transportnäringen”

Vision

"Vi skapar välfärd och hållbar tillväxt för alla"

Viktiga frågor

  • Kollektivavtal
  • Näringspolitik
  • Arbetsmiljö
  • Utbildningar 

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna.

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i våra medlemsföretags utmaningar som arbetsgivare. I våra åtta förbund finns drygt  10.700 medlemsföretag med tillsammans ca 167.300 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Vi är ett stöd och en resurs för våra medlemsföretag inom ett brett spektrum av arbetsgivarfrågor. Vi hjälper till att lösa våra medlemmars problem, oavsett om det gäller juridiska tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor.

Vi verkar även för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen samt att öka förståelsen för densamma. Vi påverkar beslutsfattare, bildar opinion och folkbildar i frågor som rör transporter, logistik och infrastruktur.

Vi arbetar också, ensamma och tillsammans med andra med kompetensförsörjning för våra branscher och vi arrangerar utbildningar inom exempelvis arbetsrätt och ledarskap till stöd för våra medlemmar.